Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 York 029-24572-000 markalı çillerlərin mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 1 300 300
2 Clint CHA/K 27012-P və CT markalı çillerlərin mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 1 300 300
3 Çiller boru xəttlərinin mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması dəst 1 160 160
4 Boru xəttləri elementlərinin mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması dəst 1 160 160
5 Filterlərin təmizlənməsi dəst 1 50 50
6 Dövriyyə nasoslarının mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 6 30 180
7 Liebert HPM (precision cooling) markalı çillerlərin mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 1 350 350
8 Fankoilərin mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 208 15 3120
9 Hava və su filterlərinin təmizlənməsi ədəd 416 4 1664
10 Radiatorların yoxlanılması ədəd 416 2 832
11 Pərlərin yoxlanılması ədəd 208 3 624
12 Fankoillərin vintillərinin dəyişdirilməsi ədəd 416 7 2912
13 Dövriyyə nasoslarının mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 8 25 200
14 Drenajların mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 208 4 832
15 Qazanların mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 2 200 400
16 Dövriyyə nasoslarının mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması ədəd 9 15 135
17 Bacaların təmizlənməsi ədəd 2 150 300
18 Qazanlarda oksigen və qaz qarışımın tənzimlənməsi dəst 1 170 170
19 Dövriyyə xəttlərinin mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması dəst 1 250 250
20 Filter təmizlənməsi dəst 1 25 25
Cəm ƏDV Yekun
20000 3600 23600