Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Asma qifil ədəd 35 4.5 157.5
2 Kürümə bel sapi ile( sap meşə materialı belin qalinliği 2 mm ) ədəd 302 7.5 2265
3 Qazma bel sapi ile( sap meşə materialı belin qalinliği 2 mm ) ədəd 22 7.5 165
4 Ten 220 V 2.5 kW ədəd 2 24 48
5 Fircha N 30 ədəd 10 2.5 25
6 Fircha yastı N 60 ədəd 60 3.3 198
7 Silikon Fab şəffaf ədəd 530 4.6 2438
8 Həlledici Litr 800 2.45 1960
9 Alçipan üçün bıçaq(qatlanan) ədəd 80 2.5 200
10 İnşaat bıçağı üçün ehtiyyat ucluqlar(qutuda 10 ədəd olan) ədəd 800 1.7 1360
11 Otbiçən mashin üçün leska b=3.5 m 700 0.4 280
12 Yapışqan "Pur-kley 566" (355 qr)dəmir üçün ədəd 210 7.5 1575
13 Əl arabası(Osmanlı,tək təkərli(təkər yastıqlı olan)material qalın) ədəd 32 43 1376
14 Uzunboğaz çəkmə cütü (10 ədəd 44 ölçü ,10 ədəd 43 ölçü,11 ədəd 42 ölçü və2 ədəd 41 ölçü) ədəd 33 15 495
15 Polad kürəli ventil Du=15 mm,PU=16atm ədəd 500 5.5 2750
16 Ot biçən masin üçün ucluq (PVC leska ilə) ədəd 11 6.8 74.8
17 Plastik vintil icliyi bürünc F=25 ədəd 50 4.2 210
18 Plastik vintil icliyi bürünc F=32 ədəd 20 3.7 74
19 Bürünc içlik (plastik vintil üçün) F=32 ədəd 20 4.2 84
20 Fum(Tangit,qalın) ədəd 150 3.9 585
Cəm ƏDV Yekun
102650 18477 121127