Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Turbokompressor TKR-6 ədəd 1 480 480
2 Muftanin baş silindri Paz ədəd 1 28 28
3 Pazvari tipli qayış "A", L=1400 mm ədəd 10 16 160
4 Yan güzgü ədəd 2 12 24
5 Su radiatoru ədəd 2 540 1080
6 Salon lampası 12 V ədəd 20 2 40
7 Turbokompressor ədəd 2 480 960
8 Başlığın araqatı ədəd 1 6 6
9 Üst qapağın araqatı ədəd 1 9 9
10 Klapanın kipkəclər dəsti dəst 1 8 8
11 Muftanın baş silindri ədəd 2 25 50
12 Təkər topunun yastığı ədəd 2 58 116
13 Sıxıcı yastıq ədəd 2 30 60
14 Su nasosu ədəd 1 95 95
15 Mühərrikin təmir dəsti dəst 1 690 690
16 Amortizator dəsti ədəd 4 50 200
17 Yanacaq boruları dəsti ədəd 1 19 19
18 İlişmə diski ədəd 1 105 105
19 Kompressor ədəd 1 375 375
20 Ayna silənin şotkaları dəsti dəst 1 24 24
Cəm ƏDV Yekun
9567 0 9567