Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polad təbəqə, b=10 mm Ton 3.535 1565 5532.275
2 Polad təbəqə b=5mm,pol.3 Ton 1.767 1565 2765.355
3 Polad təbəqə δ=8mm pol.3 DÜİST19903-74 Ton 1.123 1565 1757.495
4 Polad rels P8 DÜİST 6368-82 m 12 16.5 198
5 Polad flans Du=80 mm, Pu=16 at (DÜIST12820-80) ədəd 12 10 120
6 SİNKLƏNMİŞ POLAD DİRSƏK P-20,Ø 89x6mm (DÜIST17375-2001,DÜIST9.307-89) ədəd 10 9.25 92.5
7 Sinklənmiş polad boru keçidi F159x89,b=6mm ədəd 2 26 52
8 SİNKLƏNMİŞ POLAD DİRSƏK P-20, Ø 60x6mm ədəd 30 6.11 183.3
9 Polad flans Du=50, Pu=16 at ədəd 30 6.17 185.1
10 Sinklənmiş şovsuz polad boru  F=159 x8mm (DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 150 78.57 11785.5
11 Sinklənmiş şovsuz polad boru  F=89x5mm (DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 120 27.32 3278.4
12 Polad flans Du=150 mm, Pu=16at ədəd 30 19.64 589.2
13 SİNKLƏNMİŞ POLAD DİRSƏK,Ø 159x8mm (DÜIST17375-2001,DÜIST9.307-89) ədəd 12 39.32 471.84
14 SİNKLƏNMİŞ ŞOVSUZ POLAD BORU P20,60x6mm (DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 100 18.98 1898
15 SİNKLƏNMİŞ POLAD DİRSƏK,Ø 108x6mm (DÜIST17375-2001,DÜIST9.307-89) ədəd 8 11.52 92.16
16 Polad flans Du=100 mm, Pu=16at ədəd 8 11.79 94.32
17 Sinklənmiş polad boru üçlüyü F159,b=7mm ədəd 2 29.51 59.02
18 Sinklənmiş polad boru keçidi  F 108x60,b=6mm ədəd 4 8 32
19 Sinklənmiş şovsuz polad boru  F=108x6mm (DÜIST8732-75,DÜIST9.307-89) m 90 39.82 3583.8
20 Sinklənmiş polad boru keçidi F159x108,b=4,5mm ədəd 2 20.27 40.54
Cəm ƏDV Yekun
25388.147736 166433.412936 8