Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polad 3 təbəqə, b=6 mm Ton 4.24 1565 6635.6
2 Polad təbəqə, b=12 mm Ton 7.632 1565 11944.08
3 Kəsici daş, F 230x22x3 ədəd 300 1.85 555
4 Polad künçlük L=75X75X7 Ton 21 1555 32655
5 Qaynaqsız polad boru 219x6, Polad 20 m 204 56.97 11621.88
6 Polad təbəqə, b=16 mm Ton 3.391 1565 5306.915
7 Armatur   Ø 16 Ton 0.512 1414.6 724.2752
8 Polad təbəqə, b=20 mm Ton 2.826 1565 4422.69
9 Polad təbəqə, b=10 mm Ton 2.828 1565 4425.82
10 Antipas boya Kq 200 2.71 542
11 Beton M-200 m3 138 67 9246
12 Polad profil 80x60x4 mm m 1482 13.6 20155.2
Cəm ƏDV Yekun
25388.147736 166433.412936 8