Digər bildirişlər

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1161 “Azəralüminium” MMC "Azəralüminium" MMC tərəfindən Konveyer xəttində maye metalın külçə formasına salınması üçün 500 ədəd qəlib satınalınması üçün 2019-02-21 tarixində “Respublika” qəzetində elan edilmiş Açıq Tenderdə tender təklifinin təqdim etmə tarixini 2019-04-24 saat 17:00 qədər uzadır. Maraqlanan təşkilatlar (050) 265-60-48 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 16.04.2019
1162 “ASK” ASC “Azəripək” MMC-nin Şəki şəhəri, F.X.Xoyski küçəsində yerləşən müəssisəsində əsaslı təmir işlərinin satın alınmasına dair 07.03.2019-cu il tarixində Respublika qazetində, 06.03.2019-cu il tarixində ask.gov.az internet saytında təkliflər sorğusunun keçirilməsi ilə bağlı elan dərc olunmuşdur. Keçirilmiş satınalma prosesi nəticəsində “Dövlət Satınalmaları haqqında” Qanununun 36.7.2-ci maddəsinə əsasən AZ1078 Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh, Nərimanov ray, H. Əliyev ev 92B ünvanında yerləşən “VS Energy Service” MMC şirkəti qalib gəlmişdir. Həmin təşkilatla 02.04.2019-cu il tarixində 705 881.60 (yeddi yüz beş min səkkiz yüz səksən bir manat, altmış qəpik) manat qiymətində müqavilə imzalanmışdır. 10.04.2019
1163 “ASK” ASC "ASK" ASC-nin törəmə müəssisəsi olan " Azəripək" MMC-nin Şəki şəhəri, F.X.Xoyski küçəsində yerləşən müəssisəsində 2 ədəd, hər biri 2000 kq olan lifltlərin təmiri və digər işlərinin satın alınmasına dair 07.03.2019-cu il və 19.03.2019-cu il tarixli "Respublika" qəzetində, 06.03.2019 və 18.03.2019-cu il tarixində isə ask.gov.az saytında dərc edilmiş təkliflər sorğusu metodu ilə keçirilən satınalma prosedurunda ən aşağı qiymət təklifi vermiş və şərtlər toplusunda göstərilən bütün tələblərə cavab verən, Bakı şəhəri, Seyidbəyli küçəsi 30 ünvanında yerləşən "Leon" İnkişaf Komersiya Firması qalib gəlmişdir. Həmin təşkilatla 09.04.2019-cu il tarixində 44 132,00 manat qiymətində müqavilə imzalanmışdır. 10.04.2019
1164 “Azəralüminium” MMC "Azəralüminium" MMC tərəfindən 29 yanvar 2019-cu ildə “Respublika” qəzetində elanları verilmiş “Lot -1 Yeməkxana Xidmətləri” və “Lot-2 Süd və qatıq məhsullarının təchizatı”-na dair Açıq Tenderdə təklif vermiş iddiaçıların sayı 3 (üç)-dən az olduğundan “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1 saylı maddəsinə uyğun olaraq, qeyd edilən Açıq Tenderin davamından imtina edir. 10.04.2019
1165 “Azəralüminium” MMC "Azəralüminium" MMC tərəfindən 6 fevral 2019-cu ildə “Respublika” qəzetində elanları verilmiş “Lot-2. İsti yayma xətti və alüminium külçələrin qəlibləri üçün müxtəlif qoruyucu maye örtük materiaların (asbest örtük, qrafit maye, bor nitrit) satın alınması” və “Lot-3. İSPM 15 sertifikatlı taxta və paletlərin satın alınması”-na dair Açıq Tenderdə təklif vermiş iddiaçıların sayı 3 (üç)-dən az olduğundan “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1 saylı maddəsinə uyğun olaraq, qeyd edilən Açıq Tenderin davamından imtina edir. 10.04.2019
1166 “ASK” ASC BİLDİRİŞ “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üçün Dəftərxana və təsərrüfat mallarının satın alınmasına dair 17.01.2019-cu il, 02.02.2019-cu il tarixli Respublika qazetində,19.01.2019-cu il, 01.02.2019-cu il tarixli ask.gov.az internet saytında və 21.01.2019-cu il, 01.02.2019-cu il tarixli tender.gov.az saytında dərc edilmiş açıq tender prosesində ən aşağı qiymət təklifi verən AZ1065 Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 103 A ünvanında yerləşən “Antaris” MMC şirkəti qalib gəlmişdir. Həmin təşkilatla 09.04.2019-cu il tarixində 57 067.75 manat qiymətində müqavilə imzalanmışdır. “ASK” ASC Tender komissiyası 10.04.2019
1167 “ASK” ASC “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC tərəfindən Respublika qazetinin 19.03.2019-cu il tarixli buraxılışında “Azərtütün ASK” MMC-nin Şəki rayonu, Çələbixan qəsəbəsində TİEM-nin 30 ədəd müasir odlaqarutma kameraları quraşdırmaqla yenidən qurulması işinin satın alınması məqsədilə dərc olunan təkliflər sorğusu prosedurunun davamından imtina olunub. 09.04.2019
1168 “Azəralüminium” MMC “AZƏRALÜMİNİUM” MMC, KİMYƏVİ REAGENTLƏR VƏ LABORATOR ANALİZLƏR ÜÇÜN QABLARın satın alınması üçün 2019-03-27 tarixində elan olunmuş kotirovka sorğusunun müddətini 2019-04-12 11:00 tarixinədək uzadır. Maraqlanan təşkilatlar (050) 271-16-12 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 05.04.2019
1169 “Azəralüminium” MMC “AZƏRALÜMİNİUM” MMC, 17 yanvar 2019-cu ildə www.ask.gov.az saytında elanları verilmiş "4 ədəd ətraf mühitin mühafizəsi üçün nəzarət-ölçü cihazları satın alınması"-na dair kotirovka sorğusunda təklif vermiş iddiaçıların sayı 3 (üç)-dən az olduğundan “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1 saylı maddəsinə uyğun olaraq, qeyd edilən kotirovka sorğusunun davamından imtina edir. 03.04.2019
1170 “Azəralüminium” MMC “AZƏRALÜMİNİUM” MMC, 12 fevral 2019-cu ildə www.ask.gov.az saytında elanları verilmiş "245 ədəd texniki təhlükəsizlik nişanlarının satın alınması"-na dair kotirovka sorğularında təklif vermiş iddiaçıların sayı 3 (üç)-dən az olduğundan “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1 saylı maddəsinə uyğun olaraq, qeyd edilən kotirovka sorğusunun davamından imtina edir. 03.04.2019
1171 “Azəralüminium” MMC "Azəralüminium" MMC tərəfindən 25 ton Metal Silisium və 25 ton Magnezium satınalınması üçün 2019-02-01 tarixində “Respublika” qəzetində elan edilmiş Açıq Tenderdə tender təklifinin təqdim etmə tarixini 2019-04-22 saat 17:00 qədər uzadır. Maraqlanan təşkilatlar (050) 265-60-48 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 02.04.2019
1172 “Azəralüminium” MMC "Azəralüminium" MMC tərəfindən təknələrin cari təmiri üçün tələb olunan müxtəlif növ silinderlərin, porşenlərin və təmir dəstlərinin satınalınması üçün 2019-02-06 tarixində “Respublika” qəzetində elan edilmiş Açıq Tenderdə tender təklifinin təqdim etmə tarixini 2019-04-22 saat 17:00 qədər uzadır. Maraqlanan təşkilatlar (050) 265-60-48 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 02.04.2019
1173 “Azəralüminium” MMC "Azəralüminium" MMC tərəfindən dartıb düzləndirmə və soyuq yayma xətləri üçün tələb olunan müxtəlif vallar satınalınması üçün 2019-02-01 tarixində “Respublika” qəzetində elan edilmiş Açıq Tenderdə tender təklifinin təqdim etmə tarixini 2019-04-22 saat 17:00 qədər uzadır. Maraqlanan təşkilatlar (050) 265-60-48 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 02.04.2019
1174 “Azəralüminium” MMC "Azəralüminium" MMC tərəfindən 06 Mart 2019 – ci il tarixində “ask.gov.az” saytında elanı verilmiş 40 ton Diatomit süzgəc materilalının alınması üçün Katirovka təkliflərinin qəbul tarixi 10 Aprel 2019 – cu il saat 16:00 kimi uzadır. Bağlı zərflərin tender komissiyası tərəfindən açılma tarixi 11 Aprel 2019 – cu il saat 11:00 tarixində həyata keçiriləcəkdir. 29.03.2019
1175 “Azəralüminium” MMC “AZƏRALÜMİNİUM” MMC, Turşu “Deoxidizer 4902”-nin satın alınması üçün 2019-03-14 tarixində elan olunmuş kotirovka sorğusunun müddətini 2019-04-05 11:00 tarixinədək uzadır. Maraqlanan təşkilatlar (050) 271-16-12 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 27.03.2019
1176 “Azəralüminium” MMC “AZƏRALÜMİNİUM” MMC, Qələvi “Novaclean 40 CON”-nun satın alınması üçün 2019-03-14 tarixində elan olunmuş kotirovka sorğusunun müddətini 2019-04-05 11:00 tarixinədək uzadır. Maraqlanan təşkilatlar (050) 271-16-12 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 27.03.2019
1177 “Azəralüminium” MMC “AZƏRALÜMİNİUM” MMC, 20 TON ODADAVAMLI SEMENTİn kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir. Maraqlanan təşkilatlar (050) 271-16-12 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 2019-04-05 11:00 tarixinədək qəbul olunur. 27.03.2019
1178 “Azəralüminium” MMC “Azəralüminium” MMC tərəfindən Gəncə sahəsindən - CİF Baltimore və Jacksonville portu şərti ilə alüminium rulonların konteynerlərdə daşınmasıin satın alınmasına dair 20 dekabr 2018 – ci il tarixində elan olunmuş Təkliflər sorğusunun qalibi "Soyuzkontrakt Trans" MMC olmuşdur. Qalib elan olunmuş "Soyuzkontrakt Trans" MMC MMC ilə “Azəralüminium” MMC arasında 20 fevral 2019 – cu il tarixində 1,119,195.00 manat məbləğində satınalma müqaviləsi imzalanmışdır. 27.03.2019
1179 “Azəralüminium” MMC “Azəralüminium” MMC tərəfindən Gəncə şəhərindən Dnepropetrovsk şəhəri (Ukrayna Respublikası) marşrutu ilə 960 ton 48 maşın alüminium rulonlar yükünün daşınmasıin satın alınmasına dair 20 dekabr 2018 – ci il tarixində elan olunmuş Təkliflər sorğusunun qalibi “Multimodal Global Logistics Limited” MMC olmuşdur. Qalib elan olunmuş “Multimodal Global Logistics Limited” MMC ilə “Azəralüminium” MMC arasında 11 fevral 2019 – cu il tarixində 145,350.00 manat məbləğində satınalma müqaviləsi imzalanmışdır. 27.03.2019
1180 “ASK” ASC “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC “Azəripək” MMC-nin Şəki şəhəri, F.X.Xoyski küçəsində yerləşən müəssisəsində təmir işlərinin satınalınması üçün təkliflər sorğusunun müddəti 19.03.2019-cu il tarixindən, 28.03.2019-cu il tarixinə saat 11:00 -a keçirilir. Ünvan: Bakı şəh, Yasamal r-nu, C.Cabbarlı 40 C 27.03.2019