Kotirovka sorğusu

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
541 “Azəralüminium” MMC Avtomobillər üçün akkumulyator və akkumulyator başlıqlarının satın alınması 12.02.2019
542 “Azəralüminium” MMC Sıxılmış oksigen qazının 12.02.2019
543 “Azəralüminium” MMC müxtəlif ölçü və miqdarda Qara və əlvan metal üçün elktrod və qaynaq məftili 06.02.2019
544 “Azəralüminium” MMC müxtəlif ölçü və miqdarda Qara və əlvan metal üçün elktrod və qaynaq məftili 06.02.2019
545 “Azəralüminium” MMC müxtəlif ölçü və miqdarda Bolt, mismar və şrup 06.02.2019
546 “Azəralüminium” MMC müxtəlif ölçü və miqdarda Elektrik alətləri 06.02.2019
547 “Azəralüminium” MMC müxtəlif miqdarda və ölçüdə Asbest və Poranitin 06.02.2019
548 “Azəralüminium” MMC müxtəlif ölçü və miqdarda ƏLVAN METAL 06.02.2019
549 “Azəralüminium” MMC müxtəlif ölçü və miqdarda CİLALAMA DAŞLARI 06.02.2019
550 “Azəralüminium” MMC Arqon, Arqonmix və Azot qazları 06.02.2019
551 “ASK Şüşə” MMC Təsərrüfat malları və ofis ləvazimatları 06.02.2019
552 “ASK Şəki Şərab” MMC Şərab şüşəsi üçün 100000(bir yüz min) ədəd tıxacın 06.02.2019
553 “Azərpambıq ASK” MMC iki ədəd 710/70-R42,2 ölçüdə və iki ədəd 540/65-R34 ölçüdə, cəmi dörd ədəd şinlərin 05.02.2019
554 “Azərtütün ASK” MMC 400 kisə Torfun (250 l (38 kq) 10% perlit, 0-10 mm ölçu) 04.02.2019
555 “Azəralüminium” MMC Hidravlik boru və fitinqlər 04.02.2019
556 “Azəralüminium” MMC Müxtəlif ölçülü lampalar 04.02.2019
557 “Azəralüminium” MMC Maqnitlə hərəkət edən nasos 04.02.2019
558 “Azəralüminium” MMC Mexaniki mal və materiallar 04.02.2019
559 “Azəralüminium” MMC Kompressorun sıxılmış havadan yağ ayıran seperatoru və ehtiyat hissələr 04.02.2019
560 “Azəralüminium” MMC PTM kran üçün müxtəlif ölçüdə və miqdarda ehtiyat hissələrinin alınması 04.02.2019