Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni müqavilə yarat
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
761 “Azəralüminium” MMC Mattei Compressuers Mattei Rotoroil 800 F2 kompressor yağının satınalınması 8.250 EUR 29.04.2019
762 “Azəralüminium” MMC Bes Mühendislik San. Tic. A.Ş LAB M10 markalı spektrometrlərə il ərzində texniki baxış, təmir və kalibrasiya xidmətlərinin göstərilməsi 14.000 USD 11.03.2019
763 “Azəralüminium” MMC "Nyu Cryistal" MMC Asbest və poranit ( asbest iplər, yağlı kipgəclər, Poranit təbəqələr 0.1-0.6 mm) 25.598 AZN 18.03.2019
764 “Azəralüminium” MMC "Məişət Maye Qaz" QSC 110 ədəd 50 litrlik (25 kq) və 10 ədəd 108.5 litrlik (50 kq) maye qaz balonunu 18.762 AZN 11.03.2019
765 “Azəralüminium” MMC "Metal Elmi-Texniki Mərkəzi" MMC Elektrik alətləri ( drellər, laqundalar, perfarator, ehtiyat hissələr və s.) 24.932 AZN 18.03.2019
766 “Azəralüminium” MMC "Kip Elektrik" MMC Müxtəlif elektrik lampalar (Müxtəlif ölçüdə və miqdarda) 20.918 AZN 18.03.2019
767 “Azəralüminium” MMC "Kip Elektrik" MMC Müxtəlif elektrik malları 34.268 AZN 25.01.2019
768 “Azəralüminium” MMC "Günəş" şirkəti Arqon, Arqonmiks və Azot qazları (2019-cu il üçün tələbat) 37.229 AZN 18.03.2019
769 “Azəralüminium” MMC "Global Construction and Trade" MMC 20 ədəd almaz başlıqlı yonma karandaşı 30.869 AZN 18.03.2019
770 “Azəralüminium” MMC "Global Construction and Trade" MMC Cilalama daşları 23.169 AZN 18.03.2019
771 “Azəralüminium” MMC "Corner Co" MMC Sıxılmış havadan yağ ayıran seperator 16.248 AZN 18.03.2019
772 “Azəralüminium” MMC AzInTelecom MMC Virtual Serverin icarəsi 33.007 AZN 14.03.2019
773 “Azəralüminium” MMC AzInTelecom MMC SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL SAL (2 user) 228-05018 və WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (9EM-00562) proqramların istifadə 7.646 AZN 14.03.2019
774 “ASK Şüşə” MMC "HERMES ZF" MMC təsərrüfat malları 38.808 AZN 04.03.2019
775 “ASK Şüşə” MMC "Azchem" MMC Kalsiləşdirilmiş soda 273.700 AZN 31.01.2019
776 “ASK Şüşə” MMC "ASK Tekstil" MMC xüsusi geyimlər 4.101 AZN 04.01.2019
777 “ASK Şüşə” MMC "Azchem" MMC Kalsiləşdirilmiş soda 974.178 AZN 28.02.2019
778 “ASK Şüşə” MMC "Meqaplus" Firması kvars qumu 926.640 AZN 22.02.2019
779 “ASK Şüşə” MMC "Şərq Kimya Şirkəti-Bakı" MMC təbaşir tozu 265.500 AZN 22.02.2019
780 “ASK Şüşə” MMC Fiziki şəxs Məmmədov Elşən Tağı oğlu taxta altlıqlar 197.000 AZN 25.02.2019