Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Üz tanıma(üz tanıma, barmaq izi və kart oxuyucu) cihazı ədəd 7 690 4830
2 Nömrə oxuyan ANPR kamera ədəd 4 950 3800
3 Kranşteyn ədəd 6 118 708
4 7 ədəd üztanıma cihazı üçün proqram lisenziyası ədəd 1 1820 1820
5 4 ədəd ANPR kamerası üçün proqram lisenziyası ədəd 1 765 765
6 Cat 6 SFTP kabel m 150 1 150
7 Poe switch 5 port ədəd 2 100 200
8 İşçilik ədəd 1 1000 1000
Cəm ƏDV Yekun
13273 2389.14 15662.14