Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yük maşınları üçün təkər dəyişdirici ədəd 1 12500 12500
Cəm ƏDV Yekun
12500 2250 14750