Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Təkərli frontal yükləyici (LTMG LT956) ədəd 1 84000 84000
Cəm ƏDV Yekun
84000 15120 99120