Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Tianjin/Qinqdao-Gəncə istiqamətində olan mal materialların 45 x 20 futluq konteynerdə daşınması xidməti. 20 futluq konteyner 45 5100 229500
2 Tianjin/Qinqdao-Gəncə istiqamətində olan malların 45 x 20 futluq konteynerdə daşınması başa çatdıqdan sonra konteynerlərin boşqayıtması 20 futluq konteyner 45 425 19125
Cəm ƏDV Yekun
248625 248625