Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (3 metr) geri dönüş_ Yük maşını ədəd 4 90 360
2 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (4 metr) geri dönüş_ Yük maşını ədəd 4 100 400
3 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (5 metr) geri dönüş_ Yük maşını ədəd 11 110 1210
4 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (6 metr) geri dönüş_ Yük maşını ədəd 4 140 560
5 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (7-8 metr) geri dönüş_ Yük maşını ədəd 4 150 600
6 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (13 metr) geri dönüş_ Yük maşını ədəd 7 280 1960
7 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (3 metr) _ Yük maşını ədəd 1 180 180
8 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (4 metr) _ Yük maşını ədəd 1 220 220
9 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (5 metr) _ Yük maşını ədəd 4 240 960
10 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (6 metr) _ Yük maşını ədəd 1 290 290
11 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (7-8 metr)_ Yük maşını ədəd 1 300 300
12 Gəncə-Bakı: Bortlu/tentli yük maşını (13 metr) _ Yük maşını ədəd 3 430 1290
13 Bakı-Gəncə: Bortlu/tentli yük maşını (3 metr)_ Yük maşını ədəd 15 200 3000
14 Bakı-Gəncə: Bortlu/tentli yük maşını (4 metr)_ Yük maşını ədəd 10 220 2200
15 Bakı-Gəncə: Bortlu/tentli yük maşını (5 metr)_ Yük maşını ədəd 15 240 3600
16 Bakı-Gəncə: Bortlu/tentli yük maşını (6 metr)_ Yük maşını ədəd 15 290 4350
17 Bakı-Gəncə: Bortlu/tentli yük maşını (7-8 metr)_ Yük maşını ədəd 20 330 6600
18 Bakı-Gəncə: Bortlu/tentli yük maşını (13 metr)_ Yük maşını ədəd 24 480 11520
Cəm ƏDV Yekun
39600 39600