Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Video qeydiyyat cihazı ədəd 3 463 1389
2 Sərt disk ədəd 6 160 960
3 HDMİ uzadıcı ədəd 4 98 392
4 VGA uzadıcı ədəd 1 97 97
5 KVM UTP uzadıcı ədəd 3 170 510
6 Televizor ədəd 3 470 1410
7 Cat6 başlıq ədəd 100 0.18 18
8 İşçilik haqqı ədəd 1 2650 2650
Cəm ƏDV Yekun
7426 1336.68 8762.68