Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Cathode block (Type: Bottom, Grade: N-2), 450x515x3320 ton 618 1716 1060488
2 Silicon carbide block (Type: Sidewall silicon carbide blocks, Grade: N2), 350x590x80 d=2,6 ton 107 2000 214000
3 Sidewall regulatory block, 320x590x120 d=1,6: ton 2.1 1716 3603.6
4 Sidewall regulatory block, 138x590x120 d=1,6 : ton 0.9 1716 1544.4
5 Corner block 590x (207+306)/2x120 ton 6.9 1716 11840.4
6 Cold ramming paste ton 240 1225 294000
Cəm ƏDV Yekun
1585476.4 1585476.4