Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Xadimələr üçün ayaqqabı cüt 80 7 560
2 Yağmurluq plaş ədəd 40 7 280
3 Xadimələr üçün göy xalat ədəd 40 13 520
4 Ağ xalat, şalvar və papaq ədəd 40 20 800
5 Sviter (mühəndis-texniki-fəhlə heyəti)qış üçün ədəd 1300 12 15600
6 Odadavamlı geyim dəsti dəst 350 30 10500
7 İsti mahlıc qış şalvarı (fəhlələr, dəmiryolçular və mühəndislər üçün) ədəd 1130 12 13560
8 İsti mahlıc qısa qış gödəkçəsi (fəhlələr üçün) ədəd 830 16 13280
9 İsti mahlıc uzun qış gödəkçəsi (mühəndislər üçün) ədəd 300 16 4800
Cəm ƏDV Yekun
59900 10782 70682