Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi Bəyannamə tərtibi qısa və əsas 36 20 720
2 Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi Rəsmiləşmə xidməti 36 40 1440
3 Bakı Baş Gömrük İdarəsi Bəyannamə tərtibi qısa və əsas 34 20 680
4 Bakı Baş Gömrük İdarəsi Rəsmiləşmə xidməti 34 40 1360
5 Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük idarəsi Bəyannamə tərtibi qısa və əsas 2 20 40
6 Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük idarəsi Rəsmiləşmə xidməti 2 20 40
Cəm ƏDV Yekun
4280 4280