Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Starter ədəd 2 324.04 648.08
2 Dalian CPCD30 3 tonluqavtoyükləyici üçün Başlığın araqatı ədəd 2 7.7 15.4
3 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Dayaq şaybası ədəd 4 11.68 46.72
4 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Porşenin kompessiya üzükləri dəst 8 60.83 486.64
5 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Porşenin kompessiya üzükləri ədəd 8 60.83 486.64
6 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Porşenin barmaqları (pales) ədəd 8 5.33 42.64
7 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Əsas boyuncuğun içliyi (0.25) ədəd 10 15.45 154.5
8 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Əsas boyuncuğun içliyi (0.25) ədəd 10 27.02 270.2
9 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Şatun boyuncuğunun içliyi dəsti dəst 8 10.87 86.96
10 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Mühərrikin yag nasosu ədəd 2 116.7 233.4
11 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Şatun boyuncuğun içliyi 0.25 ədəd 8 10.87 86.96
12 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Yanacaq nasosunun topu ədəd 2 232.7 465.4
13 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Klapanin kipkəcləri ədəd 16 0.81 12.96
14 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Dayaq şaybası ədəd 4 11.68 46.72
15 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Mühərrikin qabaq qapağının araqatı ədəd 2 17.55 35.1
16 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Giliz ədəd 8 25.46 203.68
17 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Porşen ədəd 8 41.29 330.32
18 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Üst qapağın ara qatı ədəd 2 10.17 20.34
19 Dalian CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Generator (Dinamo) ədəd 2 268.38 536.76
20 EP CPCD30 3 tonluq avtoyükləyici üçün Gilizin rezinləri ədəd 16 0.38 6.08
Cəm ƏDV Yekun
9150.84 1647.1512 10797.9912