Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Teker 10.00-20-16PR kamer ilə birgə ədəd 20 320 6400
2 Teker 11.00 R20 (RD02) (kamer ilə birgə) ədəd 10 375 3750
3 Bərk təkər 12.00-20/8.50 SC-15 (16 Ton avtoyükləyici Linde) ədəd 2 1254 2508
4 Bərk təkər 12.00-20/10.00 SC-15 ( 16 Ton avtoyükləyici Linde ) ədəd 4 1254 5016
5 Bərk təkər 7.00-12 (5t) (montaj ilə birgə) ədəd 8 303 2424
6 Bərk təkər 300-15 (5t) (montaj ilə birgə) ədəd 8 634 5072
Cəm ƏDV Yekun
25170 4530.6 29700.6