Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Arxa təkər şpilkasının qaykası 3-11-00-06 5t.yükl. “Hangcha” ədəd 40 4 160
2 Arxa təkər diski 3-11-50-02 5t.yükl. “Hangcha” ədəd 6 245 1470
3 Arxa təkər şpilkası 40D-410004 5t.yükl. “Hangcha” ədəd 40 6 240
4 Arxa təkər diski 3-11-50-01 5t.yükl. “Hangcha” ədəd 6 245 1470
Cəm ƏDV Yekun
3340 601.2 3941.2