Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 “TEM2U” seriyalı manevr teplovozu üçün ehtiyat hissələrinin təhciz edilməsi ilə təmir xidmətlərinin göstərilməsinin satın alınması ədəd 1 16949.15 16949.15
Cəm ƏDV Yekun
16949.15 3050.847 19999.997