Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Alüminium ərintiləri yükünün (rulon) Gəncə- Adana marşrutu üzrə daşıması yük maşını 46 2235 102810
2 Alüminium ərintiləri yükünün (rulon) Gəncə- Çorlu (İstanbul) marşrutu üzrə daşıması yük maşını 138 1935 267030
Cəm ƏDV Yekun
369840 369840