Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Alüminium ərintilər yükünün (rulon) Gəncə - Ergene (İstanbul) marşrutu üzrə daşıması yük maşını 400 1935 774000
Cəm ƏDV Yekun
774000 774000