Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 İsitmə-soyutma qabiliyyətli avadanlıq ədəd 1 114397.33 114397.33
Cəm ƏDV Yekun
114397.33 20591.5194 134988.8494