Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Silikogel (16 Unit DIN 55473-B Kalite) (Hər biri 528 qram qablaşdırmada.) kq 2880 4.2 12096
Cəm ƏDV Yekun
12096 2177.28 14273.28