Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Gil-torpaq çəni (həcm: 13m3; işçi təzyiq- 10 bar; cizgilər əsasında) ədəd 2 30435 60870
Cəm ƏDV Yekun
60870 10956.6 71826.6