Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dolaq qablaşdırma maşın dəsti ZG-2000A ədəd 1 125959 125959
Cəm ƏDV Yekun
125959