Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mühərrik yağı 20 W 50 litr 12000 2.07 24840
2 Senaye yagi I-40 litr 2500 1.78 4450
3 JRO yagi kg 100 2.84 284
4 Mühərrik yagi M14/V2 litr 1200 2.06 2472
5 Hidravlik yag L-HG 68 Slide-way Hydralic Oil Hidravlik yag L-HG 68 Slide-way Hydralic Oil (Energol HLP68; Mobil DTE25 və ya alternativ məhsullar) litr 416 2.27 944.32
6 Hidravlik yag L-HM 46, Anti-Hydralic oil (Energol HLP 46; Mobil DTE24 və ya alternativ məhsullar) litr 416 1.86 773.76
7 Hidravlilka yağı L-HL32 (dəzgah yağı: Energol THB32, Mobil DTE Light və ya alternativ məhsullar) litr 416 1.86 773.76
8 Yag Litol-24 (8-16 kq qablaşdırmada) litr 1000 4.6 4600
9 Hidravlika yağı HD-32 litr 3536 1.74 6152.64
10 Hidravlika yagi 68 litr 4992 1.86 9285.12
11 Muherrik yagi SAE 50 litr 2500 1.7 4250
Cəm ƏDV Yekun
10588.608 69414.208 0