Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 bişirilmiş karbon anod blokları ton 150 950 142500
Cəm ƏDV Yekun
142500 0 142500