Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polad lent: UMC800, 0,89х31,75 mm Ton 80 1751 140080
2 Pərçim bəndi: UMC 32х0,9х57mm ədəd 40000 0.1224 4896
Cəm ƏDV Yekun
144976 144976