Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 70 tonluq avtokran icarəsi gün 208 550 114400
Cəm ƏDV Yekun
114400 20592 134992