Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kondisioner (məhsuldarlığı 12000 BTU/H) ( -10°C xarici temperatura qədər soyutma əməliyyatlı ) ədəd 2 1600 3200
2 Kondisioner (məhsuldarlığı 15000 BTU/H) ədəd 1 1270 1270
3 Kondisioner (məhsuldarlığı 18000 BTU/H) ədəd 4 1320 5280
4 Kondisioner (məhsuldarlığı 24000 BTU/H) ədəd 1 1370 1370
Cəm ƏDV Yekun
11120 2001.6 13121.6