Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mikser Fasiləsiz tökmə maşını (konveyer) ədəd 2 230 460
2 Maye metal saxlamaq üçün mikser ədəd 2 230 460
3 Elektroliz təknəsi GBLE-781 ədəd 84 190 15960
4 Çuğun əridən induksion soba GWJ-2-1250-0,5 ədəd 3 230 690
5 Əritmə sobası Stasionar düzbucaqlı 30 ton ədəd 4 230 920
6 Tutma sobası (elektrik enerjisi ilə) 25 ton ədəd 4 230 920
7 Termiki emal sobası 45 ton ədəd 3 230 690
8 Soyuq yayma qurğusu 15 ton ədəd 1 230 230
9 Yayma maşını ədəd 4 230 920
10 Təzyiq altında işləyən çən ədəd 3 230 690
Cəm ƏDV Yekun
21940 3949.2 25889.2