Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 60 qramlıq tübikdə qablaşdırılmış avtomobil germetikası. 300 dərəcə selsiyədək davamlı. ədəd 300 1.7 510
2 50 qramlıq qablaşmada olan soyuq qaynaq yapışqanı ədəd 40 1.5 60
3 Mənfi 20 dərəcəyədək dözümlü yaşıl rəngli antifriz. Litr 600 5 3000
4 Texniki aerozol ədəd 100 3.8 380
5 Polad lent ilə paketləyən dəzgah ədəd 5 1600 8000
6 İstilik ölçən cihaz -50; 1050 ədəd 4 310 1240
7 Mini temperatur və rütubət ölcən cihaz ədəd 2 110 220
8 Keçə b=12 ədəd 10 30 300
9 Dəzgah təmizləmək üçün fırça ədəd 24 6 144
10 Silikon yapışdırıcısı üçün tapança ədəd 4 10 40
11 Pas açan taxta fırça ədəd 18 3.5 63
12 Elektrik lehim aləti, 100 W ədəd 3 9 27
13 Multimetr (tester) ədəd 40 25 1000
14 "Krona" 9 V tipli akkumulyator ədəd 10 8 80
15 Elektrik lehim aləti, 60 W ədəd 5 8 40
16 "Krona" 9 V tipli akkumulyator üçün qidalandırıcı ədəd 5 8 40
17 DT multimetr (tester) üçün şup ədəd 20 9 180
18 Elektrik lehim aləti 30w ədəd 5 11 55
19 Sənaye multimeteri ədəd 1 1900 1900
20 Lehim üçün alətlər dəsti laklanmış dəst 4 80 320
Cəm ƏDV Yekun
41218 7419.24 48637.24