Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Chalgue xüsusi texnika üçün sürətlər qutusu ədəd 1 16170 16170
2 DongfengEQ3208GB3GJ yanacaq nasosu ədəd 2 2560 5120
Cəm ƏDV Yekun
21290 3832.2 25122.2