Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Şüşə paketlər üçün butil əsaslı kipləşdirici maddə (7 kg-liq) kq 17000 5.856 99552
2 Butil kağızı bükümü (6mm x 1000m) ədəd 24000 3.294 79056
Cəm ƏDV Yekun
178608 178608