Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Anod milinin polad ucluqlarının cizgi: GBLY81.7-1) ədəd 1000 793 793000
Cəm ƏDV Yekun
793000 793000