Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 “Partlayış üsulu ilə qaynaq edilmiş alüminium polaq qaynaqlı təbəqələrin (bimetal, 235x205x52 (polad 40 mm+Al12 mm) ədəd 1000 46 46000
Cəm ƏDV Yekun
46000 46000