Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Odadavamlı kərpic ŞA-5 (230x114x65 mm, 3.4 kq, QOST 390 96) Ton 20 725 14500
2 Odadavamlı kərpic ŞA-6 (220x114x40, 2.7 kq, QOST 390 96) Ton 5 1120 5600
3 Odadavamlı gil PQP (PLQ-1) Ton 1 950 950
Cəm ƏDV Yekun
21050 3789 24839