Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yanacaq süzgəci Qazel ədəd 2 14.5 29
2 Hava süzgəci Kamaz ədəd 40 25 1000
3 Yağ suzgəci (Paz) ədəd 15 8 120
4 Hava süzgəci (Paz) ədəd 10 19 190
5 Hava süzgəci Maye metal daşıyan ədəd 20 45 900
6 Yağ süzgəci Qazel ədəd 10 6 60
7 Hava süzgəci "İnfiniti" ədəd 3 21 63
8 Yağ süzgəci Kamaz ədəd 60 6 360
9 Yanacaq süzgəci FF 5052 Maye metal daşıyan ədəd 20 8 160
10 Yanacaq süzgəci FS 1280 Maye metal daşıyan ədəd 20 13 260
11 Yanacaq süzgəci FF 5327 Maye metal daşıyan ədəd 20 11 220
12 Hava süzgəci "Daimler Chraysier" ədəd 2 11 22
13 Yağ süzgəci "Daimler Chraysler" ədəd 3 24 72
14 Yanacaq süzgəci "Daimler Chraysler" ədəd 5 37 185
15 Yağ süzgəci ON 1097H 3t yükl. "EP" ədəd 10 21 210
16 Hava süzgəcı 3 tonluq EP a/yükl. ədəd 10 35 350
17 Yanacaq süzgəcı 3 tonluq EP a/yükl. ədəd 10 20 200
18 Yağ süzgəci 3tn. "Hangcha" ədəd 20 20 400
19 Yağ süzgəci 5tn "Hangcha" ədəd 20 20 400
20 Yağ süzgəci (kəndir) Evro 2 "Kran-kamaz" ədəd 10 10 100
Cəm ƏDV Yekun
8844 1591.92 10435.92