Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dəmirbeton şpal, 2700x300x200 mm, DÜİST 10629-88 ədəd 177 40 7080
2 Polad rels R50(202.6 metr =10.13 ton)1 ton =423.73AZN metr 202.6 21.19 4292.38
Cəm ƏDV Yekun
11372.4 2047 13419.4