Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Özüdeşən şurub L32 ağ rəng (plastik qapı+pəncərə üçün) kg 4 8 32
2 Plastik sacı (plastik qapı üçün) m 60 2 120
3 OKB bağlanc (plastik qapı üçün) ədəd 20 0.4 8
4 Plastik qapı üçün Q-profili m 60 4 240
5 Özüdeşən şurub L22 ağ rəng (plastik qapı+pəncərə üçün) kg 4 8 32
6 Plastik qapı üçün petlə ədəd 40 1.6 64
7 Plastik qapı üçün Z-profili m 60 4 240
8 Plastik qapı üçün panel 2x3 metr ədəd 2 100 200
9 Plastik qapi üçün qifil dəsti ədəd 10 10 100
10 Orta kayt plastik (plastik qapı üçün) m 6 4 24
11 Çüt ştabik plastik (plastik qapı üçün) 6 metr ədəd 10 1.5 15
12 Özüdeşən şurub L70 ağ rəng (plastik qapı+pəncərə üçün) kg 4 9.5 38
13 OKB bağlanc (plastik pəncərə üçün) ədəd 300 0.4 120
14 Ayna qarşılığı (plastik pəncərə üçün) ədəd 90 0.25 22.5
15 Plastik sacı (plastik pəncərə üçün) m 540 1.5 810
16 Çift 1 dəst normal (plastik pəncərə üçün) ədəd 30 13 390
17 Plastik pəncərə üçün Q-profili m 180 4 720
18 Tor rezini (plastik pəncərə üçün) m 30 1.5 45
19 Tək ştabik 6 metr (plastik pəncərə üçün) m 540 1.6 864
20 Orta kayıt 6 metr (plastik pəncərə üçün) m 180 4 720
Cəm ƏDV Yekun
14599.5 2627.91 17227.41