Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kagiz A4 (100q) bağlama 15 10 150
2 Genis arxiv qovlugu ədəd 200 2 400
3 Qovluq rezinli ədəd 50 1.2 60
4 Qovluq telli (nazik)(kod: 48288-130) ədəd 750 0.18 135
5 Sekreter qovluğu ( Sənəd rəfi 1x1 plastik A4 vertikal ) ədəd 20 2 40
6 Qrafit sadə qələm HB bir tərəfi pozanlı ədəd 300 0.1 30
7 Diyircəkli qələm Göy mavi 1,0 mm ədəd 1000 0.1 100
8 Diyircəkli qələm qırmızı 1,0mm ədəd 150 0.1 15
9 Diyircəkli qələm qara 1,0 mm ədəd 100 0.1 10
10 Teksmarker dəsti 6 rəngli ədəd 50 0.3 15
11 Gelli qələm Göy 0,5 mm ədəd 300 0.25 75
12 Gelli qələm qara 0.5 mm ədəd 100 0.25 25
13 Gelli qələm qırmızı 0.5 mm ədəd 100 0.25 25
14 Gelli qələm Göy 0,7 mm ədəd 100 0.35 35
15 Gelli qələm qara 0.7 mm ədəd 100 0.35 35
16 Gelli qələm qırmızı 0.7 mm ədəd 100 0.35 35
17 Möhür üçün mürəkkəb Trodat ədəd 20 3 60
18 Möhür üçün yastıqca (trodat printe 4924) ədəd 20 3 60
19 Marker lövhə üçün 4 rəng ədəd 48 0.3 14.4
20 Marker silinməyən (qara) ədəd 3000 0.2 600
Cəm ƏDV Yekun
5009.4 901.692 5911.092