Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Bir ədəd Buldozer tipli tırtıllı traktor icarəsi. gün 40 435 17400
2 Bir ədəd Qreyder tipli xususi texnikanın icarəsi ( itələyici çalov uzubluğu minimum 2,53 m). gün 15 405 6075
3 Bir ədəd Yol basan tipli xususi texnikanın icarəsi ( Ön silindr diametri 2,10 m , vibrasiya rejimi olan ). gün 15 405 6075
4 İki ədəd 16 m3 tutumlu özüboşaldan yük maşını icarəsi. gün 40 230 9200
5 Bir ədəd səkkiz ton həcmli su daşıyan maşın icarəsi. gün 10 130 1300
6 Bir ədəd çalovu bir m3 həcmli qazıcı-yükləyici icarəsi. gün 40 380 15200
7 1 ədəd platformasının uzunluğu 9 metr olan konteyner daşıyan yük maşının icarəsi gün 50 145 7250
Cəm ƏDV Yekun
62500 11250 73750