Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Su köynəyinin rezinləri dəsti Kamaz dəst 6 7 42
2 Mühərrikin təmir dəsti Kamaz dəst 5 1490 7450
3 Şatun boyuncuğun içliyi dəsti Kamaz (vala uyğun) dəst 5 125 625
4 Pnevmo hidro gücləndirici (PQU) Kamaz ədəd 8 220 1760
5 Hava kompressoru (Kamaz) ədəd 6 290 1740
6 Fason çaskası Kamaz ədəd 12 400 4800
7 Mühərrikin başlığının araqatı dəsti Kamaz dəst 5 32 160
8 Su köynəyinin ara qatı dəsti Kamaz dəst 5 18 90
9 Kollektorun ara qatı dəsti Kamaz dəst 5 15 75
10 Mühərrikin ara qatı dəsti Kamaz dəst 5 48 240
11 Sükanın yağ nasosu (Kamaz) ədəd 8 350 2800
12 Əks yanacaq borusu (obratka) dəsti (1 dəst=sağ, sol) ədəd 8 28 224
13 Mühərrikin başlığı "kamaz" dəst 8 450 3600
14 Əyləc borusu "kamaz" ədəd 10 14 140
15 Əyləc çəlləyi Kamaz ədəd 6 130 780
16 Su nasosu (pompa) Kamaz ədəd 6 250 1500
17 Mühərrikin yağ nasosu "Kamaz" ədəd 5 450 2250
18 Sükanın kolonkası dəsti "Kamaz" dəst 2 55 110
19 Mühərrikin qabaq döşəkçəsi "Kamaz" ədəd 16 23 368
20 Qabaq əyləc treşotkası "Kamaz" ədəd 10 55 550
Cəm ƏDV Yekun
57054 10269.72 67323.72