Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Lepestok tipli respirator ədəd 102000 0.29 29580
2 İkiqat beşbarmaq fəhlə əlcək cüt 15200 1.85 28120
3 Nazik ikiqat beşbarmaq fəhlə əlcək cüt 14000 0.31 4340
4 Odadavamlı əlcək cüt 8000 3.8 30400
5 Təsərrüfat sabunu ədəd 16600 0.46 7636
6 Dəbilqə ədəd 250 2.8 700
7 Elektrik, qaz qaynaqçısı üçün maska ədəd 40 4.5 180
8 Dielektrik xalça 1000 Voltadək 100 x 100 ədəd 100 18 1800
9 Səs məhdudlaşdırıcı qulaqlıqla təchiz olunmuş dəbilqə ədəd 40 13 520
10 Mühəndis eynəyi ədəd 500 1.5 750
11 Tibbi maska ədəd 30000 0.08 2400
12 Rezin əlcək (boyalı) cüt 500 1.25 625
13 Tibbi əlcək cütü cüt 10000 0.14 1400
14 Qoruyucu sipər (odadavamlı) ədəd 600 20 12000
15 Qara uzun rezin əlcək cüt 100 1 100
16 Əl-üz dəsmalı ədəd 10 4 40
17 Dielektrik əlcək cütü1000 V-n yuxarı cüt 50 22 1100
18 Dielektrik qaloş 1000 V-dan yuxarı cüt 20 15 300
19 Dielektrik rezin çəkmə cütü cüt 20 22 440
20 Dəbilqəli kepka ədəd 250 7 1750
Cəm ƏDV Yekun
124181 22352.58 146533.58