Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Şixtə materialı AlCu50 ton 25 6400 160000
Cəm ƏDV Yekun
160000 0 160000