Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Anod alışdırılması-söndürülməsi üçün ağac çubuq ədəd 20000 0.75 15000
Cəm ƏDV Yekun
15000 15000