Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 L2 markalı tökmə çuqun ton 100 800 80000
Cəm ƏDV Yekun
80000 14400 94400