Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 bişirilmiş karbon anod blokları ton 24000 1200 28800000
2 bişirilmiş karbon anod blokları ton 24000 1233.74 29609760
Cəm ƏDV Yekun
58409760 0 58409760